PBUK

Zapytanie o ubezpieczyciela sprawcy wypadku w Polsce

Dotyczy szkód, które miały miejsce wyłącznie na terytorium RP, spowodowanych przez pojazdy mechaniczne zarejestrowane w kraju innym niż Polska.

 

Formularz zawiera blokady ograniczające możliwość wyboru niektórych danych. Jeżeli formularz nie daje się poprawnie wypełnić, to znaczy, że nie ma on zastosowania do danego przypadku (np. wypadek spowodowany przez polski pojazd na terytorium Polski).

W przypadku szkód spowodowanych przez pojazd z rejestracją polską, dane ubezpieczyciela posiadacza pojazdu można sprawdzić samodzielnie na stronie UFG tutaj

Pola oznaczone kolorem czerwonym są obowiązkowe do wypełnienia.

Dane szkody
Dane sprawcy
Przedmiot szkody
Dane kontaktowe pytającego
Załączniki
Oświadczenia

Przesyłanie danych

Proszę czekać....