Lista korespondentów (tylko dla szkód zaistniałych na terytorium Polski)

Aby wyświetlić korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela wybierz z listy kraj ubezpieczyciela, a następnie wybierz jego nazwę.

Korespondent to nominowany przedstawiciel zagranicznego ubezpieczyciela, zatwierdzony przez biuro narodowe kraju zdarzenia, którego zadaniem jest likwidacja szkód powstałych w kraju, w którym jest ustanowiony, a spowodowanych przez kierującego posiadającego ważne ubezpieczenie OC zagranicznego ubezpieczyciela.

Aby wyświetlić korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela wybierz z listy kraj ubezpieczyciela, a następnie wybierz jego nazwę.

Formularz wyszukiwania

Zielona Karta
O Pbuk
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...