Aktualności

Sie 01

Zmiany w Systemie Zielonej Karty

Koniec Zielonych Kart dla kierowców wjeżdżających do Polski z Białorusi i Rosji. Od 1 czerwca 2023 r., przekraczając granice Polski i innych państw EOG, zmotoryzowani z obu krajów muszą wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne. Wypowiedzenie umów Biurom Narodowym Białorusi i Rosji to jedno z największych wydarzeń w 65-letniej historii obecności polskiego rynku w Systemie Zielonej Karty, pisze na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego Małgorzata Kopcińska, dyrektor Wydziału Biuro Gwarant Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Ale to nie koniec. Zgromadzenie Ogólne Rady Biur (COB) Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o bezterminowym zawieszeniu w prawach członków Biura Białoruskiego oraz Biura Rosyjskiego z dniem 30 czerwca 2023 r. Decyzja oznacza zawieszenie aktywnego członkostwa obu Biur Narodowych w Radzie Biur, brak możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek komitetach i grupach roboczych COB oraz wykluczenie z głosowań, z jednoczesnym zobowiązaniem do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych obu Biur Narodowych na rzecz innych członków Systemu Zielonej Karty. Jest to kolejna sankcja nałożona przez Biura Narodowe Systemu Zielonej Karty na Białoruś i Rosję. 

 

System Zielonej Karty ma już blisko 75 lat. Ustanowiony został na podstawie uregulowania Rekomendacji Genewskiej ONZ z 1949 r., a rozpoczął swoją praktyczną działalność 70 lat temu, 1 stycznia 1953 r. Jego głównymi celami jest: zapewnienie poszkodowanym realnego prawa do otrzymania należnego im odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego w innym państwie oraz ułatwienie przemieszczania się pojazdami mechanicznymi w oparciu o zunifikowany certyfikat ubezpieczeniowy - Zieloną Kartę, bez konieczności nabywania komunikacyjnego ubezpieczenia OC na granicy każdego z odwiedzanych przez niego krajów. 

 

MU lipiecsierpien23 Zmiany w ZK

 

Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego Zielona Karta jest certyfikatem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu transgranicznym. Certyfikat Zielonej Karty dając prawo wjazdu do innego państwa pojazdem mechanicznym, daje tym samym gwarancje pokrycia szkód, które można wyrządzić ruchem takiego pojazdu. 

 

W 2022 r. kierowcy pojazdów z Polską rejestracją lub z polskimi dokumentami ubezpieczenia spowodowali poza granicami RP, w innych państwach Systemu ZK, 63 030 zdarzeń. Z tego zdarzenia na terytorium Białorusi stanowiły 210 (tj. 0,33% wszystkich zdarzeń), a zdarzenia na terytorium Rosji 186 (tj. 0,30% wszystkich zdarzeń). 

 

Dla kierowców jadących do Białorusi oraz do Rosji po wygaśnięciu wzajemnych umów z Biurem Polskim o honorowaniu certyfikatów Zielonych Kart zmieniło się bardzo wiele. Od 1 czerwca 2023 r. certyfikaty zostały zastąpione obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia granicznego. Dotyczy to zarówno naszych zmotoryzowanych wyjeżdżających na Białoruś i do Rosji, jak i kierujących pojazdami z tamtejszymi rejestracjami wjeżdżającymi do Polski. 

 

Więcej w artykule "Zmiany w Systemie Zielonej Karty" na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego

 

1 sierpnia 2023 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...