Aktualności

Sie 10

Droga do odszkodowania w niektórych krajach bywa kręta

Wśród polskich zmotoryzowanych turystów rosnącą popularnością cieszą się Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra. To kraje, do których łatwo wybrać się własnym pojazdem, ponieważ obowiązuje w nich polskie OC. Jeśli jednak zdarzy się w nich wypadek spowodowany przez lokalnego kierowcę, po odszkodowanie można się zwrócić jedynie do ubezpieczyciela sprawcy.  

 

Gdy wakacyjną zagraniczną podróż przerwie wypadek samochodowy z winy innych uczestników ruchu drogowego, w większości europejskich krajów, w ubieganiu się o odszkodowanie, pomoże reprezentant do spraw roszczeń. To pełnomocnik zagranicznego zakładu ubezpieczeń działającego w innym państwie Unii Europejskiej, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ma on szereg uprawnień, w tym do dokonywania czynności prawnych niezbędnych do wypłaty odszkodowania w imieniu reprezentowanego zakładu ubezpieczeń. Zgłoszenia szkody można dokonać po powrocie do domu w Polsce i jest ono wolne od ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez poszkodowanego.

 

Jednak nie wszędzie możliwe jest skorzystanie z jego pomocy. W ostatnich latach popularność wśród turystów zyskują Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra. To kraje, do których łatwo się wybrać własnym pojazdem, ponieważ należą do Porozumienia Wielostronnego, co oznacza, że do poruszania się po ich drogach wystarczy polskie ubezpieczenie komunikacyjne OC.

 

Do PBUK wpływają w ostatnim czasie dziesiątki zapytań o to, jak postępować w razie wypadku, do którego doszło właśnie na terenie jednego z tych państw, a sprawcą był kierujący pojazdem z lokalnymi tablicami rejestracyjnymi, bądź spoza Unii Europejskiej. 

 

W Bośni i Hercegowie oraz Czarnogórze nie obowiązują przepisy unijnej Dyrektywy Komunikacyjnej. Dlatego w przypadku kolizji, nasi zmotoryzowani, jeśli są poszkodowanymi, o odszkodowanie mogą wystąpić tylko i wyłącznie bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia był ubezpieczony. Jeśli natomiast nie miał ważnego ubezpieczenia OC, trzeba się zwrócić do tamtejszego funduszu gwarancyjnego.

 

- Zakłady ubezpieczeń spoza Unii nie mają swoich reprezentantów do spraw roszczeń w Polsce, ani w  innych krajach wspólnoty. Dlatego poszkodowani z naszego kraju w przypadku kolizji na terenie Bośni i Hercegowiny lub Czarnogóry, gdy sprawcą jest kierujący lokalnym pojazdem, z roszczeniami mogą zwrócić się jedynie bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, w którym jest on ubezpieczony, a jeśli nie miałby OC - do tamtejszego funduszu gwarancyjnego - mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

W przypadku zderzeń z pojazdami zarejestrowanymi poza UE i spoza kraju miejsca zdarzenia, roszczenia należy zgłosić do Biura Narodowego kraju, w którym doszło do kolizji. Lista takich Biur jest łatwo dostępna na stronie internetowej PBUK:

https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/biura-narodowe

 

Po wypadku spowodowanym przez kierującego pojazdem zarejestrowanym w kraju UE, szkodę można zgłosić w Polsce do reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Dane reprezentanta można ustalić także na stronie PBUK:

https://www.pbuk.pl/lista-reprezentantow

 

- W każdym przypadku niezmiernie ważnym jest dokładne spisanie numeru rejestracyjnego oraz kraju rejestracji pojazdu sprawcy, a także innych ewentualnych uczestniczących w zdarzeniu pojazdów, danych polisy ubezpieczeniowej z numerem i nazwą ubezpieczyciela wraz z okresem jej obowiązywania oraz zrobienie zdjęć pojazdów uczestniczących w kolizji. Po wypadku spowodowanym przez kierującego pojazdem zarejestrowanym w kraju UE, szkodę można zgłosić w Polsce do reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń - podkreśla Mariusz Wichtowski.

 

10 sierpnia 2023 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...